II. Projekty/ programy realizowane przy współpracy z :

 

1.Ministerstwem Edukacji Narodowej

-pakiet edukacyjny dotyczący naziemnej telewizji cyfrowej przygotowany przez MAC- Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w porozumieniu z KIGEiT- Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji .Materiały informacyjne zostały adoptowane przez ORE- Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z MEN

 

2.Organami samorządu terytorialnego

-Program pilotażowy pn. „Pokojowe rozwiązywanie konfliktów ”-realizowany przez Ośrodek Mediacji Kształcenia  i Porad Prawnych-program finansowany przez Urząd Marszałkowski  Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

3.Instytucjami

-Program  edukacyjny Państwowej Inspekcji  Pracy pt ,,Kultura bezpieczeństwa” ,mający na celu  promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy. 

 

 

Opracowała : Marzena Światła - Zakrzewska  -koordynator projektów